Tea Palace

  На бившия пазар за плодове в Covent Garden се намира магазинът за…

Covent Garden

На Covent Garden един жонгльор е поел по стълбата на славата. Всички артисти на бившия…