Covent Garden

На Covent Garden един жонгльор е поел по стълбата на славата. Всички артисти на бившия…