Български открития в Британската библиотека

Български открития в Британската библиотека в Дневник, 18 октомври 2015 г.,

Разказваме за българските колекции в Британската библиотека, интервю с Милан Грба, куратор на българските колекции. С Милан Грба се запознахме при посещението в библиотеката на група българи, което организирахме през април 2015 г.