Ще имат ли глас българите във Великобритания?

Разговор с Бойко Боев за това дали се чува гласът на българите във Великобритания по BIT – Bulgarian International Television на 14 октомври 2015 г.