Barbara Drozdowicz: East European Advice Centre помага на българите в Лондон

IMG_7823

Днес е международният ден на мигрантите. По този повод Разходки из Лондон интервюира Barbara Drozdowicz, директор на East European Advice Centre, който предоставя правна информация и съвети на мигранти от Централна и Източна Европа във Великобритания.

Кога е създаден East European Advice Centre и какви са неговите цели?

East European Advice Centre е неправителствена организация, създадена през 1984 г., за да подкрепя идващите във Великобритания бежанци от Източна Европа. По това време тази част на Европа се намира под тоталитарна диктатура.

През годините нашата организация променя групите, с които работи. Например, през 90-те ние подпомагахме главно бежанци от бивша Югославия, в началото на века – роми от Източна Европа, а след 2003-2004 г. мигранти от страните от Централна и Източна Европа, кандидатки за членство в ЕС. Днес тези страни са вече членове на ЕС.

Според нашите данни около 75% от мигрантите от Централна и Източна Европа успешно се справят с живота в Лондон и във Великобритания. Но около 25% от тях имат много трудности от различно естество – нямат работа или достъп до социална или здравна помощ, обект на евикция (изгонване от дома) са или са жертви на дискриминация. Ние помагаме на тези 25 %.

Британската система е различна от тази, които източноевропейците познават в своите страни. Ние помагаме като  представяне информация, съвети и водим кампании за защита на мигрантите.

Към кого точно са насочени услугите ви?

Ние предоставяме услуги на стари хора, които нямат нужните години, за да получават пенсия във Великобритания, а пенсиите им от родните им страни са прекалено малки, за да могат да живеят нормално с тях тук.

Друга група са хората, които са без работа или са гонени от домовете, в които живеят.
Голям проблем за източноевропейците в Лондон е туберкулозата. Много хора не се лекуват, тъй като се страхуват, че ще останат без работа и няма да могат да плащат сметките си. Често тези хора могат да получат социални помощи, за да се лекуват, но хората не знаят това. Ние обясняваме на нашите клиенти кога, как и каква помощ могат да получат.

Също много хора идват при нас с оплаквания, че не са получили заплатите си, че са измамени от работодатели или наемодатели. Ние им обясняваме как могат да получат защита от британските служби, а в някои случаи и ние сами ги представляваме.

Как точно работите с вашите клиенти?

Всеки, който дойде при нас с проблем, бива изслушван. Целта е да разберем проблема. Често става дума за повече от един такъв. Хората нерядко не могат сами да идентифицират проблема си.

После ние предоставяме съвети или помагаме при попълване на документи и молби. В някои случай представяме хората пред наемодателите им. Хората могат да идват всеки понеделник и петък, без записвания. Нашите услуги са безплатни.

Във Великобритания има много организации, които предоставят подобни услуги. Кое налага съществуването на организация, която е специализирана в услуги за мигранти от Централна и Източна Европа?

Истина е, че в сравнение с държавите в Централна и Източна Европа във Великобритания има много организации, които предоставят информация и съвети. В своите родни страни нашите клиенти са свикнали да се обръщат за консултации към адвокати. Във Великобритания консултации предоставят организации като Citizen Advice, които имат свои офиси във всеки район, както други подобни на нашата организация. Услугите, които тези организации предоставят отговарят на стандарти за качество. Нашата дейност е правнорегулирана и всеки наш клиент е защитен.

East European Advice Centre съществува самостоятелно, тъй като при нас нашите клиенти могат да получат помощ на своя език. Много хора предпочитат да използват родния си език, когато обсъждат проблемите си.

Освен това британските закони имат отделни правила за граждани на ЕС. Става дума за правилата за здравеопазване и социални помощи. Макар тези правила да са същите за германци и поляци, например, факт е, че германците във Великобритания по-рядко се налага да ползват социални помощи в сравнение с поляци или други източноевропейци.

Друг проблем е дискриминацията спрямо източноевропейците. Става дума за по-ниско квалифицирани работници на пазара на труда. Спрямо такива хора съществува винаги по-голяма дискриминация. Те са по-уязвими и спрямо наемодателите си.

Тези специфичните проблеми на източноевропейците във Великобритания налага и съществуването на специализирана организация като East European Advice Centre.

Колко служители има East European Advice Centre?

В момента имаме четирима служители. Освен мен, в центъра работи специалист по жилищни въпроси, специалист по трудови права и служител, който работи със стари хора. Ние разчитаме на доброволци също. В момента търсим преводачи.

Имали ли сте клиенти българи ?

Да, разбира се. Но в сравнение с поляци, румънци и словаци, българите са малка група. Най-често техните проблеми са свързани с трудови измами. Хората работят, а накрая не им плащат. Това е много голям проблем при самонаетите.

Българите в Лондон могат да разчитат на нашето съдействие. Важно е да не отлагат идването в центъра, тъй като понякога времето е от значение за защитата на правата им. Освен това ние търсим умни българи доброволци, които се интересуват от съдбата на сънародниците си. Очакваме и да си сътрудничим с български организации в кампании за защита на правата на мигрантите в Лондон. Заедно можем да покажем на лондончани, че мигрантите от Централна и Източна Европа допринасят за просперитета на този град и държава.

За контакти с East European Advice Centre
Адрес: 238-246 King Street London W6 0RF
Тел: 020 8741 8067
Имейл: barbara@eeac.org.uk
Website: www.eeac.org.uk

Честит международен ден на мигрантите!

Ако желаете да участвате в нашите разходки из Лондон, станете член на нашата група Разходки из Лондон, където обявяваме всяко наше събитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *