Шон Фоли: Как звучи Ботев на английски

Спомняте ли си творбата на Ботев “Смешен плач”? Темата на тази творба е европейска – френската комуна и борбата за социална справедливост, което е една доста необикновена тема за български автор, с оглед на георгафската отдалеченост на българските земи и тяхния бит преди създаването на българската държава в края на 19-ти век. 

Заради интереса на Ботев от международните теми, може да кажем, че в това произведение той се проявява като мост между родното и световното, между нашата и европейската политика. 

За мостове между културите се говори в текста на Шон Фоли (Shaun Foley), който поместваме сега. Шон Фоли, за когото сме разказвали вече -ТУК, завърши българистика в University College London School of Slavonic and East European Studies. Неодавна той преведе Ботевия “Смешен плач” на английски. 

Сега отново ви срещаме с Шон Фоли, за да отбележим усилията на автори като него да бъдат мост между българската и британската култури. Надяваме се също, че текстът на Шон ще предизвика желание да прочетете отново “Смешен плач”, както и превода на английски, дело на Шон, и да се присъедините към нашата благодарност към него за това, че като преводач прави позната българската култура в Обединеното кралство и англоезичния свят. ~ Бойко Боев

 

Текстът, който четете в момента, е написан само няколко дни, след като излезе публикацията на моя първи превод на английски на „Смешен плач” на Христо Ботев, което всъщност е няколко седмици след публикацията на Бойко Боев в сайта bulgariansinlondon.com за нашия национален поет в Шотландия Робърт Бърнс. 

България и Шотландия си отправят символични културни жестове, което не е случайно. Според мен Бърнс и Ботев си приличат по много неща, като започнем от това, че и двамата са признати като гении на поетическото слово в родините си, като национални герои, обичани и почитани вече поколения наред. Може би заради това беше така лесно Ботев да влезе в сърцето ми, да почувствам поезията му и да се вдъхновя от публицистиката му.

За първи път се запознах с творчеството на Христо Ботев в курса „Въведение в българската култура и литература“, който беше част от моята учебна програма във втори курс на обучението ми по българистика в University College London School of Slavonic and East European Studies. Тогава от моята преподавателка д-р Йорданка Велкова разбрах, че делото на Христо Ботев има огромно значение за българската литература, история и култура. 

На последния си изпит по литература трябваше да пиша есе върху поезията на Ботев, подготвих също и курсова работа за Ботев в лингвистичен курс, в който трябваше да анализирам ритъма, римата и литературните тропи и фигури в стихотворението „Обесването на Васил Левски“. Затова наистина мога да се кажа, че заобичах Ботев още в началото на следването си. 

Преди да започна работа върху ''Смешен плач'', бях наясно, че преводът на произведение на такава литературно-историческа икона като Ботев носи със себе си голяма отговорност. Но също така бях убеден, че такъв превод е нужен, защото произведението е все още актуално и заслужава да стигне до по-голяма читателска аудитория. Все пак и днес често чуваме и виждаме „смешен плач“....

Също така съм убеден, че преводът на стойностни литературни текстове води не само до обогатяване на културното ни разбиране за света, но и до изграждане на мост между различни култури, което според мен е изключително важно. Като преводач виждам точно в това своята роля – да изградя този мост, който да отведе читателя по пътя на международното културно разбиране. Ето защо, когато моята преподавателка ми предложи да работя върху превода на ''Смешен плач'', който нямаше до този момент официално издаден превод на английски, не се поколебах дори и за минута.

 „Смешен плач“ е сравнително кратък текст, но достатъчно сложен, за да бъде предизвикателство за един преводач. Ритъмът на произведенията на Ботев е запомнящ се и завладяващ, стилът и езикът му са специфични и аз исках да запазя тези особености в английския превод. Затова целях максимално да се доближа по звучене до Ботев, да се опитам да запазя силата на неговите думи и словоред, доколкото мога, разбира се. 

„Смешен плач“ е написан през 19 век и затова в него откриваме лексика и езикови конструкции, които са от това време. По-старите литературни текстове винаги затрудняват един неносител на езика. Докато работех върху ''Смешен плач'', трябваше да се боря с разбирането и съответно с адекватния превод на някои специфични фрази и глаголи, с нетипични за мен словоредни конструкции. 

Аз все пак не съм носител на езика и понякога това къде стоят думите в изречението може да бъде доста объркващо и подвеждащо.  Трудни за превод са също глаголите с представки, те са една друга моя преводаческа болка. Но аз много ги обичам, защото те придават особени нюанси в значението на думите. Нюанси, които обаче трудно се превеждат.  

Ще дам пример с фразата „оглозганите кости“, където префиксът „o“ променя малко семантиката на глагола 'глозгам' и съответно на причастието ''оглозган''. Исках да запазя значението на представката и затова реших да преведа ''оглозгани кости'' като ''completely gnawed bones’', т.е. трябваше да добавя наречие след глагола, за да преведа представката. 

Не искам обаче да насочвам вниманието на читателя само към техническите аспекти на превода. Искам също да обърна внимание на това, че преводът на такъв текст е възможен само когато има реално общуване между две култури. За съжаление, с изключение на шепа добри английски преводи на българска литература много от преводите не са особено сполучливи. Това беше и темата на доклада ми на тема „Болките на превода“, който представих през 2017 г. на конференция в Българския културен институт във Виена.

Преводът на „ Смешен плач“ не само подобри езиковите ми умения, но ми позволи за кратко да вникна в съзнанието на един национален герой и литературна светиня на България, каквато е Ботев. Този превод ми даде също и възможност да работя с преподавател, който много обича българския език, литература и култура, който гори в това, което прави (израз на български, който научих наскоро), който ми даваше езикови съвети, за да съм спокоен, че идеите и посланията на Ботев ще бъдат разбрани от англоезичната публика

Надявам се, че Вашите читатели ще се зарадват на превода ми толкова, колкото аз, когато го завърших. Вярвам, че това ще бъде началото на един нов мост... 

Прочетете "Смешен плач" на Ботев в превод на Шон Фоли - ТУК - и оригиналния текст на произведението - ТУК.

Снимкитe е от Шотландия, откъдето е родом Шон Фоли.* * *
На нашия сайт Разходки из Лондон разказваме истории за Лондон, британската култура и българи във Великобритания с вълнуващи проекти. Текстовете от сайта ни ще идват до вас, ако следвате страницата ни във Фейсбук.
* * *
Този текст, както и останалите текстове на сайта, са защитени от авторското право. Ако искате да използвате текста и снимките, трябва да поискате разрешение за това. Пишете на нашият имейл. Ние вероятно ще ви дадем разрешение, при условие, че изпълнявате правилата за цитиране на източника и авторите, съгласно българското и международно право.
За ваше удобство използваме "бисквитки". За повече информация прочетете Правилата за лични данни и бисквитки.