Етапите в живота на мигрантите

Nat Gallery (1)

Представяме резюмета от глави на книгата Immigrant Nations на Paul Scheffer, тъй като тя дава възможност за преосмисляне на опита на всеки мигрант.

Глава 1 Куфар в хола

Чувството за несигурност на мигрантите Историята на миграцията е история на отчуждаването и справяне с последствията от него. Отчуждаването и загубата са двете основни черти на всяко преместване в чужда страна. Мигрантите се откъсват от познатата им родна среда и започват сами да строят живота си в новата държава. Всичко това е свързано с голяма несигурност.

Много мигранти се справят с чувството за несигурност чрез мисълта, че то е временно състояние, тъй като в чужбина са временно и ще се върнат в родината. Заради тази вяра, те не търсят място за себе си в новата страна и не полагат усилия да научат нейната култура. Те живеят “с куфар до вратата”, израз, който показва състоянието на готовност на мигрантите да си тръгнат всеки момент и склонността им да отлагат истинския живот за след като се приберат в родината. В повечето случаи отлаганият “истински живот” не идва.

За много връщането в родната страна се превръща в мит. Щом се родят децата, връщането става невъзможно. Родителите искат да са близо до децата си, които не са живели на друго място или имат по-добри възможности за развитие в новата страна. Освен това, колкото повече мигрантите са извън родната страна, толкова по-различна им се струва тя, с корупцията, полицейското поведение и начина, по който обществото контролира хората.

Всеки мигрант минава през няколко фази:

Изолация и отбягване: след пристигането си в чуждата страна мигрантите имат навика да се изолират, тъй като не познават света около тях, който често е  враждебен или изглежда такъв; Изграждане на връзки, съревнование и конфликти с хората около него: с годините мигрантите и техните деца се стремят да установят контакти и свое място в новата държава, което е свързано със съревнование и борба. Установяване и асимилация: Ако мигрантите успеят да се научат да живеят заедно с хората около тях, те постепенно стават част от местното общество.

Процесът на преминаване от една фаза в друга не е лесен. Всяка история на мигранти включва множество конфликти. Трудно е да се каже колко дълго продължава периодът на изолацията, но той винаги преминава. Конфликтите имат социализиращ ефект.

Чувството за несигурност на местните хора

Идването на мигрантите променя и живота на местните хора. Те си спомнят с носталгия времената преди да се появят чужденци на тяхната улица и в техния квартал. Познатият свят изчезва за местното население също. Колкото по-глобален става светът, толкова от по-далеч идват мигрантите и по-непознати са те за местните хора. В резултат, те се чувстват още по-несигурни. Толерантността е в изпитание.

В резултат на идването на мигрантите местната култура се обогатява, но не рядко свободата е под изпитание. Например, семейните порядки, включително мястото и ролята на жените могат да станат отново политически въпрос в приемащата държава, макар че с много усилия  те са били променени през годините в полза на свободата на личността и правата на жените .

Връзки между мигрантите и местното население

Историята на миграцията показва, че

спонтанното сближаване между местното население и мигрантите е рядко. Успяват тези мигранти, които търсят връзка с другата страна. трудно е да се намери баланс между родната страна и новата страна. Научаването на нов език и възприемането на нова култура отдалечават много мигранти от родината им. Това създава дискомфорт в много мигранти и техните роднини в родината. Някои са изкушени да изоставят всичко от родната страна, а други се хващат здраво в старите спомени и реагират враждебно към новата среда. Трябва време, за да се намери баланс между новата страна и родината.  


* * *
На нашия сайт Разходки из Лондон разказваме истории за Лондон, британската култура и българи във Великобритания с вълнуващи проекти. Текстовете от сайта ни ще идват до вас, ако следвате страницата ни във Фейсбук.
* * *
Този текст, както и останалите текстове на сайта, са защитени от авторското право. Ако искате да използвате текста и снимките, трябва да поискате разрешение за това. Пишете на нашият имейл. Ние вероятно ще ви дадем разрешение, при условие, че изпълнявате правилата за цитиране на източника и авторите, съгласно българското и международно право.
За ваше удобство използваме "бисквитки". За повече информация прочетете Правилата за лични данни и бисквитки.