Как англичаните се редят на опашка

Hackney Wick 4.10.2015 (30)

Представяме накратко глави от книгата Watching the English на британската антроположка Kate Fox. В следващата глава се разказва за английското чувство за справедливост и затова как англичаните се редят на опашка.

Който е бил в Англия, е забелязал, че англичаните се редят на опашки. Дори на автобусната спирка. Кейт Фокс казва саркастично, че англичаните нямаше да имат проблем в комунистическите общества, където чакането на опашка пред магазините е норма.

Унгарският хуморист Джордж Микеш (George Mikes) казва през 1946 г., че реденето на опашка е английска национална страст. Той е автор на репликата: “Дори да е сам, англичанинът формира чинно опашка от един човек.” Микеш, който идва първоначално в Англия по работа, така харесва англичаните, че се установява да живее в тяхната страна.

Наблюдавайки англичаните, Кейт Фокс открива няколко правила за чакане на опашка:

Правило на недиректното изразяване на неодобрение

Англичаните очакват всеки да спазва реда си на опашка и приемат лично, ако някой не прави това. Повечето англичани обаче няма да изразят директно неодобрението си, ако се прередите. Според Кейт Фокс, на англичаните им липсва увереност или социални умения да покажат яда си. Вместо това те пуфтят с досада или се мръщят или дишат тежко или кипят от основателно възмущение.

Правило на параноичната пантомима

Когато англичаните забележат, че някой се готви да ги пререди, те започват да го следят внимателно и застават по-близо до човека пред тях на опашката, за да направят невъзможно пререждането на нахалника.

Кейт Фокс казва, че англичаните имат остро чувство за справедливост, затова “опортюнистите”, които се втурват да се възползват от освободеното гише и образуват нова опашка пред него, игнорирайки тези пред тях, са презирани. В подобни случаи е коректно редът на опашката да се запази, като при разделянето й хората отпред на старата опашка, да запазят мястото си при новата.

Правилата за недиректно изразяване на неодобрение

Когато някой ги прережда, англичаните показват възмущението си не само като пуфтят, кашлят или се мусят, но и чрез реплики, които не са насочени към нахалника, но са достатъчно силни, за да ги чуе той или тя. Забележките са иронични: Oh, are we invisible or what! (“Ние май сме невидими?”) или саркастични “Oh, don’t mind me! (“Ама моля, вие сте по-важен или важна от мен!”)

Правилото на невидимата опашка

Дори да не виждате опашка, не мислете, че такава няма за англичаните около вас. Обикновено пред бара в пъба може да ви изглежда, че няма опашка, но и там има опашка, макар че хората не са подредени един зад друг. Затова се огледайте и не се пререждайте.

(На една сбирка на българските “професионалисти” в Лондон ние не можахме да си поръчаме бира на бара, защото “нашите” професионалисти се пререждаха, като че от това зависи живота им, бирата всеки момент ще свърши и те ще умрат от жажда.)

Правилото на честната игра

Ако някои трябва да напуснат временно опашката – например, за да си купят сандвич от съседната лавка, техният ред не се губи. Това е израз на чувството за справедливост на англичаните.

Унгарският хуморист Микеш изразява това по следния начин: “Опашката олицетворява идеята за справедливост; на опашката човек не пречи на другите; живее, според своите правила и позволява на другите да правят това; дава шанс на другите хора на опашката да успеят; изпълнява дълга си, докато очаква възможност да осъществи правата си; с други думи, редейки се на опашка, човек прави почти всичко, в което англичаните вярват.”

Английски думи и изрази, свързани с опашки:

To queue – редя се на опашка

To jump the queue – пререждам се

A queue-jumper – човек, който се прережда

To huff and puff – пухтя и се муся

To scowl – мръщя се, муся се

To mutter - мърморя

To seethe with righteous indignation – кипя от основателно възмущение

To frown upon someone – чумеря се на някого, гледам неодобрително

A frown – сърдит поглед

A glare – гневен поглед

To raise eyebrow – повдигам вежди, за да изразя неодобрение

A contemptuous look – презрителен поглед

Pointed coughs – кашляне (за изразяване забележка)

Scornful snorts – презрително сумтене

Tutting – пуфтене от досада.

Прочетете и други части от книгата Watching the English на Kate Fox.

Този текст, както и останалите текстове на блога, са защитени от авторското право. Ако искате да използвате текста и снимките, трябва да поискате разрешение за това. Пишете на нашият имейл. Ние вероятно ще ви дадем разрешение, при условие, че изпълнявате правилата за цитиране на източника и авторите, съгласно българското и международно право.* * *
На нашия сайт Разходки из Лондон разказваме истории за Лондон, британската култура и българи във Великобритания с вълнуващи проекти. Текстовете от сайта ни ще идват до вас, ако следвате страницата ни във Фейсбук.
* * *
Този текст, както и останалите текстове на сайта, са защитени от авторското право. Ако искате да използвате текста и снимките, трябва да поискате разрешение за това. Пишете на нашият имейл. Ние вероятно ще ви дадем разрешение, при условие, че изпълнявате правилата за цитиране на източника и авторите, съгласно българското и международно право.
За ваше удобство използваме "бисквитки". За повече информация прочетете Правилата за лични данни и бисквитки.