ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ

1. ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯТ УСЛОВИЯТА?
Настоящите Условия за ползване на уебсайта определят правилата за ползване на нашия уебсайт www.bulgariansinlondon.com. Тези правила се отнасят за всички потребители и посетители на нашия уебсайт.
С използването на нашия уебсайт потвърждавате, че приемате тези условия и се съгласявате да ги спазвате.
Ако не сте съгласни с тези Условия, не трябва да използвате нашия Уебсайт.

2. КОЙ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
www.bulgariansinlondon.com е уебсайт е собственост на Десислава Дякова, Бойко Боев, които са негови редактори и използван от Лондонската българска асоциация ("ние" или "нас"). Първите двама са социално ангажирани с българската общност в Лондон, а Лондонската българска асоциация в Лондон е нерегистрирана организация в Англия със седалище: 2 Rushden House, 33 Park Hill Road, Bromley BR2 0JX. Нито Десислава Дякова, нито Бойко Боев, нито Лондонската българска асоциация извършват стопанска дейност. Нашият уебсайт се предоставя безплатно.
За контакти: info@bulgariansinlondon.com телефонен номер 00447588727385.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА
Информацията, съдържаща се в този сайт, се предоставя добросъвестно за обща употреба като подлежи на промяна. Ние полагаме разумни усилия, за да гарантираме точността й, но не даваме никаква гаранция за нейната прецизност.

4. КАК МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАТЕРИАЛ ОТ НАШИЯ УЕБ САЙТ
Ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуална собственост в нашия уебсайт и в публикуваните на него материали. Тези произведения са защитени от закони за авторското право и договори по целия свят. Всички тези права са запазени.
Не трябва да използвате никаква част от съдържанието на нашия уеб сайт за търговски цели, без да получите разрешение от нас. 
Нашият статут и този на посочените автори на съдържание на нашия уеб сайт трябва винаги да бъде обозначен при използване.

3. ПРАВИЛА ЗА ВРЪЗКА С НАШИЯ УЕБ САЙТ
Може да се свържете с началната страница и статиите на нашия уебсайт без нашето съгласие, ако го направите по начин, който е справедлив и законосъобразен и не накърнява нашата репутация или не се възползва от нея.
Не трябва да създавате линкове със заглавната страница или статии от уебсайта по начин, който да предполага някаква форма на асоцииране, одобрение или подкрепа от наша страна, когато не сме давали такива.

4. ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Ще определим по наша преценка дали е налице нарушение на правилата за използване на нашия уебсайт. В случай на нарушение на правилата може да предприемем някои от следните мерки по наш избор:
• Предупреждение.
• Търсене на съдебна отговорност. 
• Информиране на правоприлагащите органи.
Край на правилата.
 

За ваше удобство използваме "бисквитки". За повече информация прочетете Правилата за лични данни и бисквитки.